THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH

mỗi trang
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 100L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 100L

KÍCH THƯỚC: 81 x 48 x 45 cm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 100L - CAO

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 100L - CAO

KÍCH THƯỚC: 80 x 46.5 x 50 cm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 200L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 200L

KÍCH THƯỚC: 96 x 57 x 60 cm MÙA SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 350L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 350L

KÍCH THƯỚC: 117 x 73 x 70 cm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 400L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 400L

KÍCH THƯỚC: 110 x 68 x 84 cm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 450L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 450L

KÍCH THƯỚC: 108 x 80 x 90 mm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 800L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 800L

KÍCH THƯỚC: 134 x 106 x 100 cm Màu sắc : Đỏ, Cam
0909.819.446

Top

   (0)