THÙNG NHỰA CÔNG NGHIỆP

mỗi trang
THÙNG NHỰA TRÒN 200 L

THÙNG NHỰA TRÒN 200 L

KÍCH THƯỚC: Ø 76 - 60 x 59 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA TRÒN 250 L

THÙNG NHỰA TRÒN 250 L

KÍCH THƯỚC: Ø 87 - 65 x 60 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA TRÒN 350 L

THÙNG NHỰA TRÒN 350 L

KÍCH THƯỚC: Ø 97 - 75 x 68 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA TRÒN 400 L

THÙNG NHỰA TRÒN 400 L

KÍCH THƯỚC: Ø 127 - 110 x 43 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA TRÒN 500 L

THÙNG NHỰA TRÒN 500 L

KÍCH THƯỚC: Ø 108 - 80 x 77 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA TRÒN 750 L

THÙNG NHỰA TRÒN 750 L

KÍCH THƯỚC: Ø 128 - 102 x 77 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA TRÒN 1000 L

THÙNG NHỰA TRÒN 1000 L

KÍCH THƯỚC: Ø 146 - 118 x 79 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA TRÒN 1500 L

THÙNG NHỰA TRÒN 1500 L

KÍCH THƯỚC: Ø 172 - 144 x 82 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA TRÒN 2000 L

THÙNG NHỰA TRÒN 2000 L

KÍCH THƯỚC: Ø 194 - 165 x 84 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA TRÒN 3000 L

THÙNG NHỰA TRÒN 3000 L

KÍCH THƯỚC:Ø 229 - 200 x 87 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG CHỮ NHẬT 30 L

THÙNG CHỮ NHẬT 30 L

KÍCH THƯỚC: 64 x 45 x 16 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG CHỮ NHẬT 50 L

THÙNG CHỮ NHẬT 50 L

KÍCH THƯỚC: 67 x 51 x 26 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG CHỮ NHẬT 100 L

THÙNG CHỮ NHẬT 100 L

KÍCH THƯỚC: 85 x 65 x 31 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG CHỮ NHẬT 200 L

THÙNG CHỮ NHẬT 200 L

KÍCH THƯỚC: 91 x 76 x 41 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG CHỮ NHẬT 300 L

THÙNG CHỮ NHẬT 300 L

KÍCH THƯỚC: 112 x 91 x 41 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG CHỮ NHẬT 500 L

THÙNG CHỮ NHẬT 500 L

KÍCH THƯỚC: 132 x 95 x 66 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG CHỮ NHẬT 750L

THÙNG CHỮ NHẬT 750L

KÍCH THƯỚC: 151 x 110 x 72 cm MÀU SẮC: Xanh dương, Xanh lá cây, Vàng , Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 100L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 100L

KÍCH THƯỚC: 81 x 48 x 45 cm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 100L - CAO

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 100L - CAO

KÍCH THƯỚC: 80 x 46.5 x 50 cm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 200L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 200L

KÍCH THƯỚC: 96 x 57 x 60 cm MÙA SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 350L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 350L

KÍCH THƯỚC: 117 x 73 x 70 cm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 400L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 400L

KÍCH THƯỚC: 110 x 68 x 84 cm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 450L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 450L

KÍCH THƯỚC: 108 x 80 x 90 mm MÀU SẮC: Đỏ, Cam
0909.819.446
THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 800L

THÙNG NHỰA GIỮ LẠNH 800L

KÍCH THƯỚC: 134 x 106 x 100 cm Màu sắc : Đỏ, Cam
0909.819.446
Thùng nhựa kín KPT02 - SB

Thùng nhựa kín KPT02 - SB

Đặt hàng Kích thước: L515 x W430 x H225 ± 10mm Màu sắc: xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây
0909.819.446
Thùng nhựa kín KPT01 - SB

Thùng nhựa kín KPT01 - SB

Đặt hàng Kích thước: L380 x W230 x H140 ± 10mm Màu sắc: xanh dương, xám
0909.819.446
Thùng nhựa kín HS028 - SB

Thùng nhựa kín HS028 - SB

Đặt hàng Kích thước: L610 x W420 x H105 ± 10mm Màu sắc: xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây
0909.819.446
Thùng nhựa kín HS026 - SB

Thùng nhựa kín HS026 - SB

Đặt hàng Kích thước: L610 x W420 x H390 ± 10mm Màu sắc: xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây
0909.819.446
Thùng nhựa kín HS025 - SB

Thùng nhựa kín HS025 - SB

Đặt hàng Kích thước: L610 x W420 x H100 ± 10mm Màu sắc: xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây
0909.819.446
Thùng nhựa kín HS019 - SB

Thùng nhựa kín HS019 - SB

Đặt hàng Kích thước: L610 x W420 x H310 ± 10mm Màu sắc: xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây
0909.819.446
Thùng nhựa kín HS017 - SB

Thùng nhựa kín HS017 - SB

Đặt hàng Kích thước: L610 x W420 x H250 ± 10mm Màu sắc: xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây
0909.819.446
Thùng nhựa kín HS007 - SB

Thùng nhựa kín HS007 - SB

Đặt hàng Kích thước: L610 x W420 x H150 ± 10mm Màu sắc: xanh dương, đỏ , vàng, xanh lá cây
0909.819.446
Thùng nhựa kín HS006 - SB

Thùng nhựa kín HS006 - SB

Đặt hàng Kích thước: L530 x W430 x H110 ± 10mm Màu sắc: xanhd dương, đỏ, vàng, xanh lá cây
0909.819.446
Thùng nhựa kín HS003 - SB

Thùng nhựa kín HS003 - SB

Đặt hàng Kích thước: L610 x W420 x H190 ± 10mm Màu sắc: xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây
0909.819.446
Thùng nhựa hở STC009 - SH

Thùng nhựa hở STC009 - SH

Đặt hàng Kích thước: L400 x W280 x H120 ± 10mm Màu sắc: trắng
0909.819.446
Thùng nhựa hở STC008 - SH

Thùng nhựa hở STC008 - SH

Đặt hàng Kích thước: L490 x W360 x H135 ± 10mm Màu sắc: trắng
0909.819.446

Top

   (0)